[ผลงานฝึกอบรม] เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กรกฎาคม 2562     175     0

วันนี้มาสอนหลักสูตร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ให้กับกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับแนวคิด PDCA มาก เนื่องจากเป็นองค์กรญี่ปุ่น จึงต้องการปลูกฝัง PDCA ให้เป็น DNA ของพนักงาน

การทำให้พนักงานเข้าใจที่แก่นของ PDCA แล้วเชื่อมโยงกับงานของตัวเอง , การดำเนินชีวิตของตัวเอง เพื่อให้มองเห็นรูปแบบ (Pattern)ที่เขาใช้

การใช้กระบวนการ Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบทั้ง Mindset และ Methodology เพื่อสร้างแนวทางใหม่ๆ กับการพัฒนาตัวเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  PDCAหลักคิดทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น