[ผลงานฝึกอบรม] เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2562     147     0

วันนี้ใช้ชุดคำสำคัญชวนคิด (Keyword Training & Coaching)ในกระบวนการสอนตลอดทั้งวันครับ

PDCA มีคำสำคัญที่เป็นแก่นอยู่มากมาย

ชุดคำสำคัญที่ใช้ในการชวนคิด สำรวจตัวเอง สร้างการตระหนักรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ เช่น

"เป้าหมาย - แผนงาน - อุปสรรค - ผลลัพธ์"
"มองเห็น - ยอมรับ - อยากเปลี่ยนแปลง"
"ปรับปรุง - ต่อเนื่อง - สร้างอุปนิสัยใหม่ - ประโยชน์"

การทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลที่ความหมายหรือทฤษฎี แต่โฟกัสเรื่องราวของตัวเองเพื่อเชื่อมโยง Mindset & Methodology ของเขาทันที

ผู้เรียนหลายท่านเริ่มมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้อยู่ และเลือกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพราะมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

การนำเครื่องมือต่างๆ (Solution Tools) มาสร้างแนวคิดให้ประยุกต์เข้ากับสถานกานณ์ของตัวเองได้ทันที Active Learning by Solution Coaching

การออกแบบWorkshop ให้ผู้เรียนมีอิสระในการใช้กรอบความคิดรวมถึงSolution Tools บนสิ่งที่เขาเข้าใจ ทำให้มองเห็นแนวทางที่จะนำไปต่อยอดงานของตัวเองเพิ่มเติมหลังจบการอบรมต่อได้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  PDCASolution Coachingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น