[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 สิงหาคม 2562     274     0

กลับมาอยู่กับหลักสูตรทักษะการคิด (Thinking Skill) อีกครั้ง

บุคคล งาน เป้าหมาย ปัญหา สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งในงานและการดำเนินชีวิต ล้วนมีเหตุองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่รวมเป็นสถานการณ์นั้นๆ

ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบเพื่อค้นหาประเด็นหรือจุดสำคัญแล้วนำมากำหนดวิธีการใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลลัพธ์หรือการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การคิดเชิงวิเคราะห์Thinking Skillทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น