[ผลงานฝึกอบรม] การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 สิงหาคม 2562     96     0

วันนี้ อยู่กับกลุ่มบุคคลากรด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กับหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูล ให้เกิดการตัดสินใจที่ดี กรอบความคิดเกี่ยวกับข้อมูล จึงมีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่อง
ความครอบคลุม
ความหลากหลายของข้อมูลในมิติต่างๆ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
การนำข้อมูลเก่า มาใช้พยากรณ์ และใหม่ มาประมวลผลเพื่อให้เป็นทันสถานการณ์

การตัดสินใจ ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ การคิดหลากหลาย ช่วยให้ผู้ตัดสินใจได้มุมมองที่รอบด้าน และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

การเรียนการคิด ดูเป็นกิจกรรมที่เครียด แต่ผู้เรียนกลุ่มนี้ ร่วมกิจกรรมการคิด และรู้สึกสนุกกับการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะ ได้ฝึกการคิดที่ "ข้อมูล" ไม่ใช่การคิดที่ อารมณ์ ซึ่งมักไม่มีคำตอบ ทำให้สมองคิดไม่หยุด
ทั้งการได้เชื่อมโยง/บูรณาการ ข้อมูลซึ่งกันและกัน ผู้เรียนบอกในตอนสรุป class
    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น