[ผลงานฝึกอบรม] Problem solving and Decision Making

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Problem solving and Decision Making

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 ตุลาคม 2562     153     0

        เสน่ห์ของการสอนแบบ Group Coach คือ
        หัวข้อซ้ำ เนื้อหาเดิม กับกลุ่มเดิมแต่ สอนแบบไม่ซ้ำได้ มันท้าทาย วิทยากร/Coach ในการคิดอะไรใหม่ๆ ในตอนนั้น (ปัจจุบัน) เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์

        หลักสูตรนี้สอนเป็นรุ่นที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่หลักคล้ายกับกลุ่มที่แล้ว และลำดับการเรียนคือยังไม่ได้เรียนหลักสูตรการคิดมาก่อนวันนี้จึงสังเกตเห็นสิ่งที่มีความแตกต่างกัน

        Event + Response = Outcome

        เมื่อ event แตกต่าง แต่โฟกัสหลัก ของการสอนแบบ Coaching คือการชวนให้ผู้เรียนสร้าง New Action ใหม่ๆ จึงให้เขาได้สำรวจสิ่งต่างๆภายในตัวเอง ทั้งหลุมพรางทางความคิด และ ศักยภาพที่มีอยู่ แล้วสร้างหลักคิดของตัวเองขึ้นมาใหม่ เพื่อออกจากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่เป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการด้วยตัวผู้เรียนเอง

        Coach/วิทยากร จึงต้องเตรียมเครื่องมือ ที่หลากหลาย
        เรื่องเล่า ทั้งจาก หนังสือ และประสบการณ์ ชวนคิด
        กรณีศึกษาที่เตรียมไว้ หรือ หยิบจากใน class
        VDO สด (ที่แสดงเอง)
        กิจกรรมย่อย
        Role play ตามสถานการณ์ หรือหัวข้อที่ผู้เรียนอยากเห็น

        เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ โดย
        ความรู้เดิม + ความรู้ใหม่ นำมาเข้ากระบวนการ Coaching เกิดองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียน แล้ว นำไปใช้กับเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ

        ศิลปะ ในการ ใช้คำถามชวนคิด ในแต่ละจังหวะ
        เทคนิคการฟัง (เสียงของทั้ง class) ในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ได้บอกโดยตรง
        เทคนิคการหยิบประเด็นที่ ทำให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ โดยใช้ คำถาม ที่ให้ผู้เรียน อยากตอบ (ไม่ต้องมีของแจก)

        สนุกกับการเห็นผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
        เพราะผู้เรียนกลุ่มนี้  มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ ที่จะแก้โจทย์ต่างๆ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Group Coachการแก้ปัญหาทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น