[ผลงานฝึกอบรม] จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 พฤศจิกายน 2562     367     0

        หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รุ่น 2
        กลุ่มผู้เรียน manager, leader, talent staff บ.ฮอนด้า (อยุธยา)

        ใจความสำคัญ
        ธรรมชาติมนุษย์ชอบได้รับการยอมรับ ชอบให้คนมองเค้ามุมดีๆ (จับถูก) ชอบให้คนเห็นคุณค่า หากมีครบ คนๆ นั้นจะอยากพัฒนา อยากเก่งด้วยตัวของเขาเอง
        ปฏิบัติกับลูกน้องแบบคนๆ นึง ไม่ใช่พนักงาน
        เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์กับลูกน้อง การรับฟังแบบเปิดใจ และการโค้ช
        รับรู้ความต้องการของลูกน้องและทำให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่จะมอบหมาย/จูงใจให้ทำ
        เห็นความคิดเชิงลบของตนเองในการเป็นผู้นำ ตระหนัก และก้าวข้ามความคิดเชิงลบด้วยเทคนิคต่างๆ
        เข้าใจความแตกต่างของบทบาทต่างๆ ของผู้นำ เช่น manager coach trainer teacher consult จังหวะไหนใช้อะไร

        รูปแบบการเรียนรู้
        คุยไปเรียนไป
        เน้นให้ตอบโจทย์ผู้เรียน โดยชวนคิดในสถานการณ์จริง ให้เห็นอุปสรรค เชื่อมโยงเทคนิคที่จะนำไปใช้ในเหตุการณ์จริง และกรณีศึกษา

        ถอดบทเรียนจากการสอน
        ก่อนสอนตั้งใจจะเตรียมการสอนและปรับเนื้อหาที่พูด ปรับเอกสาร แต่ได้มุมมองจาก อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ทำให้ตัดสินใจไม่แก้เอกสาร หรือแก้กระบวนการสอนใหญ่ๆ พอตอนเตรียมจริง ก็คิดจะแก้สคริป แต่เริ่มเห็นความคิดภายในตัวเอง ว่าจะปรับแล้วรวน แล้วนึกถึงคำพูด อ.วีรพันธ์ เกษสังข์ ที่ถามว่าเราปรับได้จริงเหรอ จึงตัดสินใจใช้สคริปเดิม ไม่เขียนใหม่ และเตรียมสอนให้เต็มที่แทน
        เริ่มเรียนรู้จากคลาสออกกำลังกาย ว่าคลาสที่เราอยากเข้าคือคลาสที่ อ สร้างบรรยากาศสบายๆ ไม่กดดัน และให้กำลังใจ มี อ ท่านนั้นเป็น role model และตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศให้สบายๆ มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปิดและพร้อมที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรม เห็นว่าครั้งนี้บรรยากาศในคลาสก็ดีเพิ่มขึ้น
        ระหว่างสอนเห็นความยืดหยุ่นของตัวเองที่มากขึ้น ทำให้โฟกัสที่ผู้เรียนมากกว่าเนื้อหามากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา
        เชื่อมั่นในศักยภาพผู้เรียนมากขึ้น เชื่อมั่นในกระบวนการสอน และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
        ตั้งใจที่จะเป็นพลังงานดีๆ ที่สนับสนุนผู้เรียน

    แชร์            แชร์  


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  จิตวิทยาการบริหารการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์การจูงใจ

แสดงความคิดเห็น