[ผลงานฝึกอบรม] สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 กันยายน 2563     48     0

ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ได้ไปสอนที่เคไลน์ ในหลักสูตร "สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตนเอง" @KLine

เนื้อหา
ค้นหาคุณค่าในตนเอง
เลือกคุณค่าที่สำคัญมาปรับใช้ในการบริการในแบบของตน
จิตวิทยาการบริการ
การสื่อสารกับลูกค้า เข้าใจความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับลูกค้า
 การเข้าใจความคิดเชิงลบที่มีในงานบริการ และเทคนิคการก้าวข้ามความคิดลบ
การ response กับสถานการณ์ที่เจอ
การจูงใจในการสื่อสาร ผ่านการโฟกัส ภาษาพูด และท่าทาง ( Physiology)
ทักษะการให้บริการที่ดี การเข้าใจตนเอง การสร้างสัมพันธ์ การจัดการอรมณ์เชิงลบ และทัศนคติเชิงบวก

สิ่งที่ได้เรียนรู้
การให้เรียนได้ set ความคาดหวังตั้งแต่เริ่มเรียน และให้แบ่งปันในคลาส เพื่อให้ตัวเราเองสามารถให้บริการได้ตรงตามความความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้
การค้นหาคุณค่าผ่านกิจกรรม who am I อย่างเป็นระบบ ที่ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ทำให้ผู้เรียนเจอคุณค่าดีๆ และเห็นว่าคุณค่าใดที่ใช้บ่อย ๆ และเลือกคุณค่าที่สอดคล้องกับงาน กับนโยบายองค์กรไปใช้ในงานได้
การถาม การสังเกต และให้พื้นที่ในการแชร์ในคลาส เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเหตุการณ์ของตนเองมาคิดต่อยอดกับสิ่งที่เรียน
การสรุป key word ที่ผู้เรียนแชร์เพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหา ตอบคำถามโดยเชื่อมโยงกับสไลด์
การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งจังหวะเวลา เนื้อหาที่ให้ และกิจกรรม ปรับตนเองให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยเริ่มจากการวางใจก่อน ว่าทุกอย่างจะลงตัว
mindset ให้ในสิ่งที่เรามี มาให้ มาช่วยให้ผู้เรียนได้ต่อยอดในสิ่งดีๆ ที่มีในตนเอง เป็นเพื่อน เป็นครู เป็นโค้ช

    แชร์            แชร์  


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Service Mindสร้างคุณค่าหัวใจบริการService

แสดงความคิดเห็น