[ผลงานฝึกอบรม] การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 ตุลาคม 2563     22     0

หลักสูตร "การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาและตัดสินใจ" หลักสูตรในวันฝนพรำวันนี้ครับ...

ผมชอบสอนหลักสูตรนี้ เพราะได้ตระหนักรู้การคิดวิเคราะห์ของตัวเองระหว่างการสอน

รวมถึงการเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆจากเคสผู้เรียนเพื่อนำมาเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์ เดินกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี และชวนผู้เรียนสร้างการเรียนรู้แบบต่อยอดกับงานของตัวเองได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  PSDMAnalytical Thinkingทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

แสดงความคิดเห็น