[ผลงานฝึกอบรม] การโค้ชคุณค่า Value Coaching สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การโค้ชคุณค่า Value Coaching สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 ตุลาคม 2563     65     0

การโค้ชคุณค่า(Value Coaching) สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

การทำให้ทีมงาน มองเห็นคุณค่า และ เลือกใช้คุณค่า ของตัวเอง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง…ทำให้เขาสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้สูงขึ้น

ผู้บริหารที่เป็น “โค้ชภายในองค์กร” ตามบทบาทหน้าที่…สามารถใช้การโค้ชคุณค่าให้ทีมงานได้ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครับ

การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติงานจริงใน Class มีความท้าทายเป็นอย่างมาก…เพราะต้องนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริหาร มาฝึกฝนกัน ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Value CoachingValueคุณค่า

แสดงความคิดเห็น