[ผลงานฝึกอบรม] การพูดในที่สาธารณะ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพูดในที่สาธารณะ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 ธันวาคม 2563     76     0

ผู้สอน : เริ่มจากหลักการพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ สู่เทคนิคเชิงลึก ที่นำไปใข้ได้ทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการรับการดึงศักยภาพ ในการพูดในที่สาธารณะ ไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้น (high performance)

ผู้เรียน : อาจารย์สอนสนุก พูดสนุก เกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว เป็นธรรมชาติ พร้อมฝึกฝนทักษะต่างๆตลอดเวลา
จบคลาสแล้ว ก็กล้าพูดในที่สาธารณะมากขึ้น เพราะอาจารย์ทำให้เรามองเห็นตัวเอง (ตามกระบวนการส่องกระจก) จึงมั่นใจว่าเราทำได้ เราพัฒนาได้ครับ

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน
วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพูดSpeakingNew normal

แสดงความคิดเห็น