[ผลงานฝึกอบรม] การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 มกราคม 2564     271     0

บ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม


ผู้เข้าอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมสมองในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน ได้ใช้สถานการณ์จริงในงานที่เขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหลายๆเรื่อง โดยใช้กรอบความคิดแบบ Growth Mindset มากำหนดวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อเปลี่ยนความกังวลกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง โดยมองไปสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ทักษะใหม่ๆที่จะได้ฝึกฝนจากงานใหม่ๆ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth Mindsetพัฒนาตัวเองการเติบโต

แสดงความคิดเห็น