คอร์สอบรมออนไลน์ การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 ความหมายของ TOR Term of Reference
    3 องค์ประกอบเบื้องต้นที่ต้องมีใน TOR
    4 เทคนิคและแนวทางการเขียน TOR เบื้องต้น
    5 เทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Specs ที่ดี
    6 การประยุกต์ใช้ การร่างขอบเขตของงาน TOR แบบต่างๆ
    7 ขั้นตอนดำเนินการตรวจรับให้สอดคล้องกับ TOR
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำขอบเขตของงาน TORTORขอบเขตของงาน

แสดงความคิดเห็น