คอร์สอบรมออนไลน์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การบริหารผลการปฏิบัติงาน

คอร์ส 30 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง

หลักการและแนวความคิด
- องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เป็นอย่างมาก เพราะผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ผ่านหน่วยวัดที่ชัดเจน (KPI) จะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จตามเป้าหมาย
- และการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานกับทีมงานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ช (Coaching) ทีมงานได้ด้วยแนวทางที่เป็นสากลมากกว่าการสอนงานตามปกติ จะทำให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Training & Coaching)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
หัวใจสำคัญของการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
Workshop : การบริหารผลการปฏิบัติงานในสไตล์ตัวเอง


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 มีนาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PerformancePerformanceการปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น