คอร์สอบรมออนไลน์ การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

(Coaching Tools-)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ช
    3 การสร้างแนวความคิดจากจินตนาการรูปภาพ
    4 การสร้างชุดคำถามตาม “คำสำคัญ key words”
    5 การใช้หนังสือบทความสร้างการตระหนักรู้
    6 การใช้เรื่องเล่าในเชิงเปรียบเปรย Metaphor
    7 Workshop การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชของตัวเอง
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชโค้ชเครื่องมือประกอบการโค้ช

แสดงความคิดเห็น