คอร์สอบรมออนไลน์ ครบเครื่อง เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ครบเครื่อง เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
    3 หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต Crisis Management
    4 หลักการบริหารความเสี่ยง Risk Management
    5 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
    6 หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ MBO
    7 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
    8 หลักการบริหารความขัดแย้ง Conflict Management
    9 หลักการบริหารบุคลากร Staff Management
    10 workshop
    11 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ครบเครื่อง เรืองการบริหารสำหรับผู้จัดการ เรื่องการบริหารสำหรับผู้จัดการผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น