คอร์สอบรมออนไลน์ คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต

(Crisis Leadership)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
      คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต (Crisis Leadership) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญๆ เพื่อนำพาทีมงานให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนจากการตื่นตระหนก มาเป็นการตระหนักรู้ (Awareness) และสร้างนวัตกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ในทีมงาน
      ผู้นำผ่านวิกฤต สามารถนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยง แล้วสร้างเป็น “แนวทางการบริหารงานแบบใหม่อย่างเป็นมาตรฐาน (New Normal Management)” ให้กับทีมงานทำงานบนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะหลักการต่างๆ มีความเหมาะสมกับการทำงานในยุค VUCA World และวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการสร้างกรอบความคิดและแนวทางการบริหารงานแบบใหม่ๆ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ไปใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการบริหารยุคใหม่ แล้วสามารถต่อยอดกับแนวทางการบริหารงานแบบเดิมๆ ของตัวเอง ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset Leadership ในตัวเอง
หลักการบริหารงานแบบ Agile Management ร่วมกับทีมงาน
การทำให้ทีมงานมี Critical Thinking ในการจัดการปัญหา
การสร้าง Solution Thinking ในการพิชิตเป้าหมาย
การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
Workshop : การพัฒนาคุณลักษณะของผู้นำในสภาวะวิกฤติ
ผู้นำผ่านวิกฤติ (Crisis Leadership)


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Crisisผู้นำวิกฤติ

แสดงความคิดเห็น