คอร์สอบรมออนไลน์ ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

(Professional Branch Manager)

หน้าแรก / บริการ / Online Course / ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 เรื่องสำคัญที่ต้องรู้
    3 การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ VUCA World
    4 ขอบเขตงานสำคัญที่ต้องใส่ใจ
    5 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader
    6 Workshop
    7 สิ่งที่พนักงานต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    8 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการมืออาชีพProfessional

แสดงความคิดเห็น