คอร์สอบรมออนไลน์ สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หน้าแรก / บริการ / Online Course / สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 การพัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
    3 กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
    4 วิธีรับมือกับการคิดค้านทุกรูปแบบ
    5 การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
    6 เทคนิคปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ
    7 สิ่งที่สำคัญสำหรับการปิดการขาย
    8 workshop
    9 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้นsale and marketingพัฒนาตัวเอง

แสดงความคิดเห็น