คอร์สอบรมออนไลน์ หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

หน้าแรก / บริการ / Online Course / หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

คอร์ส 30-40 นาที
เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดครั้ง
รับใบ Certificate เมื่อเรียนจบหลักสูตร
Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ

หลักการและแนวความคิด
-


วัตถุประสงค์
 
 
 
-

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 
 
 
 
 
 
 
 
-

เนื้อหาบทเรียน : ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที
    1 แนะนำ
    2 หลักการที่ 1 กฎแห่งขีดความสามารถ
    3 หลักการที่ 2 กฎแห่งอิทธิพล
    4 หลักการที่ 3 กฎแห่งการนำทาง ไม่เป็นสาธารณะ
    5 หลักการที่ 4 กฎแห่งการให้อำนาจ
    6 หลักการที่ 5 กฎแห่งแรงดึงดูด
    7 หลักการที่ 6 กฎแห่งการสั่งสม
    8 หลักการที่ 7 กฎแห่งการเติบโตแบบทวีคูณ
    9 workshop
    10 สรุป


กลุ่มหลักสูตร Course Online

VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาคอร์สอบรม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Public Course ที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำหลักการคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น