Public Course 2562 สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

(Professional Customer Service By Phone)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

เปิดอบรม 22 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

"บริการทางโทรศัพท์ กระชับ ประทับใจ ได้ยอดขายเพิ่มสบายๆ"

หลักการและเหตุผล
การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรที่มีมาตรฐานการแข่งขันเป็นสากล เพราะในยุคปัจจุบันเมื่อทุกอย่างเท่ากัน ย่อมต้องสร้างความได้เปรียบการแข่งขันที่โดดเด่นให้ลูกค้าประทับใจ
 พนักงานบริการทางโทรศัพท์มีความสำคัญคือ ทัศนคติ คำพูดที่ผ่านไปยังปลายสาย โดยไม่เห็นหน้าตากันของคนสองฝ่าย จึงเป็นจินตนาการที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพนักงาน และองค์กรจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบจริง จากประเด็นสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญ
 การพัฒนาพนักงานบริการทางโทรศัพท์ ในด้านของทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่มีความสำคัญจึงมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในองค์กรที่ผ่านการติดต่อ ประสานงานที่รวดเร็ว จนกลายเป็นประสบการณ์ดีๆร่วมกับลูกค้า
 การบริการทางโทรศัพท์ที่มีมาตรฐานสามารถลดต้นทุนให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังได้เป็นอย่างดีเพียงสร้างความเชื่อมั่น เชี่ยวชาญ ในการทำงานตามกระบวนการ ยึดมั่นมาตรฐานของพนักงานคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตัวเองสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกับการบริการทางโทรศัพท์แบบคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการต่อยอดกระบวนการพูดคุยให้กลายเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดขาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประเด็นสำคัญของการเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เป็นมืออาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาตัวเองในสไตล์ที่เหมาะสมกับหลักการสอดคล้องมาตรฐาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดการทำงาน “การบริการกับลูกค้าทางโทรศัพท์”
      คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ “การบริการทางโทรศัพท์”
      คุณคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการทางโทรศัพท์” คืออะไร?
      คุณมีเป้าหมายอย่างไรกับ “การบริการทางโทรศัพท์” ให้ประสบความสำเร็จ?
      Workshop : สำรวจแนวคิด โปรแกรมชิวิตใหม่กับงานบริการทางโทรศัพท์
ประเด็นสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์
      ความหมาย ข้อควรปฏิบัติ และแนวคิดในการบริการที่ดีทางโทรศัพท์
      หลักการสำคัญในการทำงานบริการ กับพฤติกรรมของลูกค้าในการบริการทางโทรศัพท์
      อุปสรรคและแนวทางในการบริการด้วยหลักการทำงานของสมอง (อารมณ์และเหตุผล)
      น้ำเสียง คำพูด ท่าทาง ที่มีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าปลายสาย
      พัฒนาทักษะการบริการอย่างประสิทธิภาพ
      ทักษะความเข้าใจธรรมชาติของลูกค้า
      ทักษะการสื่อสารให้เกิดความประทับใจและสร้างความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า
      ทักษะการบริหารบริหารเสน่ห์(จุดเด่น)เพื่อความขัดแย้งและลดข้อร้องเรียน
      ทักษะการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสูตร E+R=O
      Workshop : สร้างเทคนิคการสื่อสารในสไตล์ตัวเองอย่างมืออาชีพ
 เทคนิคการต่อยอดและเพิ่มยอดขายอย่างเหนือชั้น
      การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ด้วยหลักการ Up-Selling และ Cross-Selling
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ และจูงใจผู้อื่นได้ดี
      การตอบคำถามในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
      การสร้างคำถามกระตุ้นความต้องการของลูกค้า (ให้ได้ใจและยอดขาย)
      การเปลี่ยนความขัดแย้งและข้อร้องเรียนให้เป็นยอดขาย
      การปิดการขายด้วยการเชื่อมโยงจากคีย์เวิร์ดสำคัญของลูกค้ากับสิ่งที่เรามี (แบบเนียนๆ)
      Workshop : กรณีศึกษาการให้บริการทางโทรศัพท์ ( Role Play-จำลองสถานการณ์)
คุณสมบัติ และแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าให้เป็นพนักงานที่ประสบความสำเร็จ
การบ้านสำหรับฝึกฝน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน พนักงานขายและทีมบริการที่ใช้โทรศัพท์
หัวหน้าที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
      Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
      Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
      Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน 
      Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
      Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน 
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร 
      ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
      ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
      สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
      เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
      กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
      กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
      กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
      กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

โดย นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 17 ตุลาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการทางโทรศัพท์Tele Sale CourseProfessional Customer

แสดงความคิดเห็น