ใบสมัครอบรม/สัมมนา
Effective Communicative & Connected by NLP
หลักสูตร : สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP
วันที่จัด : 18 ตุลาคม 2561
สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรผู้สอน : อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
1 ชื่อ-สกุล* นาย นาง นางสาว *
  ตำแหน่ง E-mail
2 ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว
  ตำแหน่ง E-mail
3 ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว
  ตำแหน่ง E-mail
4 ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว
  ตำแหน่ง E-mail
5 ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว
  ตำแหน่ง E-mail
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท/หน่วยงาน* ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน*
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล* นาย นาง นางสาว *
โทรศัพท์* เบอร์ต่อ มือถือ E-mail*
ข้อมูลส่วนการติดต่อ Entraining
ชื่อเจ้าหน้าที่ (Sales) ที่ท่านติดต่อ    คุณพลอย  
โปรโมชั่นของคุณคือ

วิธีการสมัคร
สมัครทาง Fax
ท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้านี้ จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน
" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้น ท่านสามารถสั่ง Print ข้อมูลที่ปรากฏ เพื่อส่ง Fax และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับเป็นหลักฐานในการสมัครได้

สมัคร Online
ท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้านี้ จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน
" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้นให้ท่าน Print ข้อมูลที่ปรากฏเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม "Confirm Registration" เพื่อยืนยันการลงทะเบียน Online

ทั้งสองวิธีข้างต้น เมื่อทางเราได้รับ Fax หรือ ข้อมูลการลงทะเบียน Online จากท่านแล้ว ทางเราจะโทรติดต่อท่านอีกครั้ง ตามข้อมูลที่ท่านได้แจ้งไว้ในส่วนของ "ข้อมูลผู้ประสานงาน"

ข้อมูลบริษัท
บริษัทเอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด
ฝ่ายบริการลูกค้าอบรม-สัมมนา
โทรศัพท์ 0-2374-8638, 091-770-3352
โทรสาร 0-2375-2347
Email : asst.entraining@gmail.com

  
เอ็นเทรนนิ่ง http://www.entraining.net จัดหลักสูตร อบรมและสัมมนา