รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดงานบริการ (Service)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวดงานบริการ (Service)

รายชื่อหลักสูตรหมวด Service
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริการ เข้าถึงหัวใจลูกค้า 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ 2 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน