รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวด Train the Trainer

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด Train the Trainer

รายชื่อหลักสูตรหมวด Train the Trainer
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนของตัวเอง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการสอนและการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จับมือเขียนหลักสูตร จับไมค์ให้เทคนิคการสอน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร 2 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  วิทยากรมืออาชีพการฝึกอบรมวิทยากรวิทยากรภายในองค์กรเทคนิคการเป็นวิทยากรTrain The TrainerTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน