ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่เป็น Sales Engineer มีแผนกอื่นบ้าง ในบริษัทมหาชนชั้นนำ ครั้งนี้ มีการเอาเกมโดมิโนมาเสริม ทักษะการโน้มน้าว ของผู้อบรม ซึ่งทุกท่านทำได้ดีมาก แม้ระยะเวลาอันสั่น ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ประดิษฐ์นวัตกรรมออกผลิตภัณท์มา ขั้นตอนการโน้มน้าวลูกค้า เจรจาต่อรอง etc. แนวทางฝึกอบรม แบบ Training and Group Coaching ผสมผสานกับworkshop และเกมที่เสริมทักษะเจรจาอย่างลงตัว เลือกเสียงหัวเราะกันลั่นห้องตั้งแต่รอบเช้า ผู้เข้าอบรม ชื่นชอบ จะได้หลักการและฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ win win การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด เทคนิคชนะใจลูกค้า Role play case จริง แบบ form ต่างๆ , การบ้าน ในการ tracking เพื่อไปสู่เป้าหมาย คนสอนสนุกมาก มีความท้าทายเมื่อผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์มาทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ผู้สอนงัดกลยุทธในการอบรมโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์เต็มที่ และจบอย่างสวยมาก และลูกค้าประทับใจ หลายหลักสูตร ทั้งจาก office และโรงงาน กำลังตามมา เพื่อพัฒนาองค์กรนี้ไปสู่เป้าหมายที่ลูกค้าตั้งใจไว้ ขอบคุณลูกค้าที่วางใจ

Lead Yourself and Communication

วันนี้เป็นวันที่สองของหลักสูตรต่อเนื่องกับทางเบทาโกร เป็นช่วงของการนำความรู้มาฝึกให้กลายเป็นทักษะ ผู้เรียนจึงได้สนุกเบาๆ ไปกับกิจกรรมเริ่มต้นการสื่อสารด้วยทักษะการฟังเชิงลึก และกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติบนกรณีศึกษา ที่ได้ทดลองนำเนื้อหามาใช้จริงทันที ส่วนตัวผมเองก็สนุกไปกับเนื้อหาในส่วนของ Communication ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการทำงานของสมองหลายข้อ สมองของเราชอบความคุ้นเคย แต่เมื่อเรารู้ทันและตั้งใจมากพอ เราเปลี่ยนสมอง ให้ตัวเราสื่อสารดีขึ้นได้ หลายครั้งที่เราเผลอใช้สมองส่วนอารมณ์เชิงลบ ตอนพยายามอธิบายเหตุผล แล้วคนฟังเขาเชื่อเหตุผลที่เราพูดหรือไม่ สมองเราเลือกรับข้อมูลบางส่วน สิ่งทีเราคิดว่าเป็นความจริง มาจากแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เราเลือกรับ และเราจะทำให้ผู้ฟังรับข้อมูลตรงกับที่เราอยากให้ได้อย่างไรบ้าง สมอง 4 ด้าน เราเป็นคนที่ใช้สมองสีไหน ด้านใด ในการสื่อสาร แล้วคนฟังกำลังใช้สมองส่วนไหน เราจะได้รู้ว่าเขาต้องการฟังอะไร การเชื่อมการทำงานของสมองเข้ากับตัวหลักสูตรของสถาบัน ทำให้ผมได้ใช้จุดแข็งของตนเองในการสื่อสาร เพื่อเตรียมสร้างเป็นหลักสูตรใหม่ในหมวด Brain Based Coaching Process ไปในตัว

การตลาดพื้นฐาน

ติวกันกลุ่มเล็กๆ ไม่ถึง 10 คน หลักสูตรการตลาดพื้นฐานและเสริมแนวทางเพิ่มยอดขายสำหรับธุรกิจประกันภัย เห็นเทรนด์ยุค Disrupt ขยับตัวเองไปวิเคราะห์ตลาด ฉลาดทำงานมีแบบแผน เหนียวแน่นใช้เครื่องมือการตลาดทำงาน ประสานทีม Up-Cross Selling วิ่งหาลูกค้าและบริหารด้วย Sales Pipeline สลายความกังวลด้วยการปรับเคมีสมอง นักเรียนสนุกสนานกับการนำตัวเลขจริง แผนการตลาดจริงมาทำงานในห้องไปพร้อมๆ กับเชื่อมหลักการที่ครูสอนเลย อีก 4 เดือนชนะเลิศแน่นอน วันนี้เห็นเส้นทางยกระดับในการขับรถไปถึงปลายทาง อย่างปลอดภัยและตื่นเต้น นักเรียนกล่าว ขอขอบคุณผู้บริหารที่ทุ่มเทมากกับน้องกลุ่มนี้ ขอบคุณผู้เรียนที่ตั้งใจสุดๆ ยิ้มปนครุ่นคิด

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

วันนี้ อยู่กับกลุ่มบุคคลากรด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กับหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูล ให้เกิดการตัดสินใจที่ดี กรอบความคิดเกี่ยวกับข้อมูล จึงมีความสำคัญมาก ทั้งในเรื่อง ความครอบคลุม ความหลากหลายของข้อมูลในมิติต่างๆ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การนำข้อมูลเก่า มาใช้พยากรณ์ และใหม่ มาประมวลผลเพื่อให้เป็นทันสถานการณ์ การตัดสินใจ ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ การคิดหลากหลาย ช่วยให้ผู้ตัดสินใจได้มุมมองที่รอบด้าน และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น การเรียนการคิด ดูเป็นกิจกรรมที่เครียด แต่ผู้เรียนกลุ่มนี้ ร่วมกิจกรรมการคิด และรู้สึกสนุกกับการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะ ได้ฝึกการคิดที่ "ข้อมูล" ไม่ใช่การคิดที่ อารมณ์ ซึ่งมักไม่มีคำตอบ ทำให้สมองคิดไม่หยุด ทั้งการได้เชื่อมโยง/บูรณาการ ข้อมูลซึ่งกันและกัน ผู้เรียนบอกในตอนสรุป class

พัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ

พัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจอาหารรายใหญ่ อยู่ร่วมกันสองวันด้วยความเข้มข้น โจทย์คือ ทุกคนเก่งมาก ลูกค้าเยอะมาก เตรียมตัวขยายธุรกิจเต็มกำลัง ควรเรียนอะไรบ้าง? คาดหวัง เป้าหมาย เล่นเกมใหญ่ขึ้นต้องมีแผนกลยุทธ์ เป้าหมายชัดเจนต้องวางระบบสนับสนุนให้สอดคล้องและทำได้จริง ทีมใหญ่ขึ้นต้องรีบปั้นคนด้วยภาวะผู้นำ ลูกค้าหลากหลายขยายกลุ่มต้องมีมาตรฐานด้วยหลัก 7P บรรยากาศ ทุกคนมีศักยภาพทำ workshop เชิงรุกมาก Focusเป้าหมายและแนวทางชัดเจน สนุกเข้มข้นเหมือนติวเด็กห้องคิงไปแข่งขัน ไม่ต้องจูงใจเพราะทุกคนพร้อมมาก ส่งการบ้านมาให้ตรวจเพื่อนำเสนอวันรุ่งขึ้นครบมากมาย นำเสนอกลยุทธ์กันอย่างยอดเยี่ยมประทับใจ และรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับทุกคนในคลาสนี้ ?? เติบโตขึ้นอีกวัน เล่นจริงเจ็บจริงกันตลอด 12 ชั่วโมง ความภูมิใจ ที่อยากบันทึกภาพในหัว ครบรส [เสียงหัวเราะปนน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในคลาส] ไม่บ่อยที่จะเจอแบบนี้ไม่มีคุยด้านลบเลย เลยจริงๆ วิ่งๆ ไปเป้าหมาย Focus นักเรียนเก่ง กล้า และพร้อม เปลี่ยนแปลง วันแรกและวันที่สองเห็นการเปลี่ยนแปลง แบบชัดเจน นิ่งขึ้น ชัดเจนขึ้น และหลายความรู้สึกที่เขียนบรรยายไม่ได้ ปิดคลาส ผู้บริหารขอปรึกษา ขอวันว่างเร็วสุดที่มี เพื่อขยายกลุ่มเพิ่มวันอบรมแบบนอกแผน

การโค้ชบนค่านิยมขององค์กร

Value Coaching การโค้ชบนค่านิยมขององค์กร ได้รับโจทย์ที่ท้าทาย ในการร่วมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลของทางโรงพยาบาลราชวิถี ให้เป็นกลุ่ม Role Model นำร่องในฐานะผู้นำรุ่นต่อไป และที่ดีใจมากคือทางโรงพยาบาลเลือกใช้กระบวนการโค้ชเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ทำให้ผมได้ออกแบบเครื่องมือและกระบวนการตามโจทย์ที่ได้รับ เนื่องจากผู้นำทุกท่านต้องกลับไปพัฒนาทีมงาน บนค่านิยมหลักขององค์กร ครั้งนี้ได้ลองออกแบบ การฝึกกระบวนการโค้ช โดยใช้ Value Coaching Card เพราะเมื่อ สมอง เราจดจ่อที่ Value มากขึ้น ในระหว่างการคิดหาแนวทางไปถึงเป้าหมาย ก็จะทำให้สมองเชื่อมโยง Core Value ขององค์กร เข้ากับ Value ภายในตนเอง และมีแนวโน้มคิดหาวิธีการที่สอดคล้องกับ Core Value บน Value ของตนเองไปโดยอัตโนมัติ ครั้งนี้ ใช้ Slide ในการสอนน้อยที่สุดตั้งแต่สอนมา แค่ประมาณ 12-14 Slide เพราะได้ปูพื้นฐาน 4 Brain Coaching Skill มาแล้วในครั้งแรก เพราะที่เหลือ เป็นเวลาของการ Role play สลับการการฝึกโค้ชตลอดทั้งวัน ส่วนตัวรู้สึกดีมากๆ กับผลลัพธ์หลังจบ Class ที่ทุกคนเอาชนะหลุมพราง มีกลุ่มเป้าหมาย มีความอยากจะไปทดลองการโค้ชในสไตล์ตนเอง ขอให้ทุกคนสนุกกับกระบวนการโค้ชนะครับ ขอบคุณมากครับ

สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital

วันนี้กับ หลักสูตร สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น key account management หัวใจของการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ คือการเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้า แล้วส่งมอบบริการด้วยคุณค่าของตัวเองและ Core Value ขององค์กร กระบวนการ Training and Group Coaching ทำให้ผู้เรียน รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น สิ่งที่ ลูกค้าให้ความสำคัญ (Value) และ ช่วยลดความรู้สึกขัดแย้งภายในใจที่มองว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ ทักษะสำคัญ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในการส่งมอบบริการที่มีคุณค่า การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ การฟังอย่างตั้งใจ การจูงใจด้วย Positive Psychology การบริหารอารมณ์ (EQ) เชิงลบของตัวเอง เป็น course ที่ชอบ โดยเฉพาะ การฝึกการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ขอบคุณผู้เรียน ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

3วันนี้มาอยู่กับวิศวกรระดับสูงของกรมทางหลวง หัวข้อไม่เท่าไร แต่โจทย์ที่ได้รับท้าทายกระบวนการสอน(เทคนิค)และการโค้ช(ความเชื่อมั่น)มากครับ นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีได้ดี ตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้ชัดเจน พูดคุย-เจรจากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างได้อย่างเข้าใจ จากโจทย์นี้ผมให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด เทคนิคการคิดเป็นลำดับแรก การมองภาพแบบองค์รวม วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและประเด็นสำคัญๆ การคิดกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทาง แล้วจึงเสริมในเรื่องของการนำเสนอด้วยเทคนิค Mind map ผังก้างปลา และ A3 Thinking&Report ครับ รอดูผลลัพธ์หลังจบแต่ละวันกัน

Deep Listening for Brain Based Coaching Skill

Deep Listening for Brain Based Coaching Skill เมื่อวานก่อนได้มีโอกาสจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกัน ของทางโรงพยาบาลราชวิถี ในหัวข้อ Coaching Skill พัฒนาทักษะผู้นำด้านการโค้ช ต้องขอขอบคุณพี่ชายแสนดี พี่เษม ที่ช่วยสร้างโอกาสในครั้งนี้ แม้จะเป็นหัวข้อฝึกฝนทักษะ แต่การสร้างความเข้าใจกรอบความคิดของการเป็นโค้ชกลับเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหัวหน้า ต้องแยกบทบาทระหว่าง Coach กับ Helper ออกจากกันให้ได้ชัดเจน เพราะไม่อย่างนั้น เวลาเราฟัง เราอาจฟังที่ ปัญหา มากกว่า ศักยภาพ เวลาเราสะท้อน เราอาจเผลอบอกสิ่งที่ตัวเราเห็น มากกว่า ทำให้เขาเห็น เวลาเราถาม เราอาจถามรายละเอียดเพื่อช่วยแก้ไข มากกว่า ถามเพื่อกระตุ้นให้เขาคิด การใช้ทักษะเดียวกัน แต่ต่างบทบาท ย่อมให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน การใช้ชุดของคำคู่ จะช่วยให้ผู้เรียนค่อยๆ สำรวจพฤติกรรมจากการทำงานสมองของตนเอง และรู้ทันกรอบความคิดของตนเอง บนวงจรพฤติกรรม แล้วสามารถเลือกใช้กรอบความคิดที่สอดคล้องกับบทบาทโค้ชได้ด้วยตนเอง Standard/Options Sympathy/Empathy Helper/Coach Problem/Solution Motivation/Influencing Feedback/Reflection ตอนนี้เรากำลังเลือกใช้ บทบาท ใด เรากำลังเลือกให้ความสำคัญกับด้านไหนและสุดท้าย ผลลัพธ์ เป็นอย่างไรครับ

Analytical Thinking for Understanding Situation

"Analytical Thinking for Understanding Situation" การเรียนรู้ที่แก่นหลักการคิดวิเคราะห์ การเข้าใจที่ Conceptualของเครื่องมือวิเคราะห์ การใช้ Learning Simulation จำลองการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม การใช้กระบวนการโค้ชเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการถอดบทเรียน การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์จริงเพื่อได้แนวทางใหม่ทันที การเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา ด้วยแนวการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็ว เพราะโฟกัสเฉพาะ Conceptual เพื่อให้ผู้เรียนนำมาปฏิบัติได้ทันทีเท่าที่เขามี Resources ตอนนั้น เมื่อได้ลงมือปฏิบัติทั้ง Workshop , Learning Simulation ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่ห่วงผลลัพธ์ ไม่กังวลเรื่องผิด-ถูก การพัฒนาแบบต่อยอดจึงจะเกิดขึ้น สองวันนี้ผมทำแค่เพียง ให้ทฤษฎีแบบไม่ลึก แต่เน้นที่ Concept แล้วค่อยๆหยิบเบาะแสที่เป็นงานของผู้เรียน สภาวะของผู้เรียนมาคอยเชื่อมโยงไปเรื่อยๆระหว่างวัน ทำให้ค่อยๆ เห็นกรอบความคิดที่ขยายออกจาก Comfort Zoneไปเรื่อยๆของผู้เรียนครับ

ทักษะการสื่อสาร

Group Coach จะว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการ โดยไม่สนใจผู้เรียนก็ไม่ใช่ เพียงแต่สิ่งที่ผู้เรียนได้จากการเรียนรู้นั้น สะท้อนกระบวนการของเราอย่างไร ความมั่นคงภายในของตัวเรา ก่อกำเนิดความเมตตาอย่างแท้จริงต่อผู้เข้าร่วม คือเรายอมรับในความเป็นตัวเค้าอย่างแท้จริงรึป่าว หรือเราหงุดหงิดกับบางพฤติกรรมที่เค้าแสดงออก แล้วกระทบต่อกระบวนการของเรา สติ..ทำให้เห็นจุดตัดสินใจ จังหวะไหนที่เราเห็นศักยภาพ จังหวะไหนที่เราเผลอเห็นปัญหาในตัวตนของผู้เรียน จังหวะไหนที่ชวนเค้าใคร่ครวญ หรือจังหวะไหนที่ยัดเยียดสิ่งที่เราคิดว่าดีต่อเค้า.. ผลของ session การเติบโตไม่ได้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นภายในตัวโค้ชไปด้วยพร้อมๆกัน ขอบคุณผู้เรียนและผู้จัดทุกท่าน ของ All Season Property มา ณ โอกาสนี้ครับผม ปล. อยากจะ quote สิ่งที่ผู้เรียนได้รับตอนจบ session "คนเรามีทั้งช่วงแสงสว่างและฝนตก แต่ทั้งหมดช่วยให้ต้นไม้เติบโต" นี่สอนการสื่อสารนะครับ เติบโตจนโค้ชทึ่ง

พัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

2 วันต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตร Supervisory Skill พัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ กับทาง Betagro นอกเหนือจากการ Workshop เป็นระยะ ครั้งนี้ได้พยายามเพิ่มช่วง Role play ให้มากที่สุด ทั้งการ Role play สำหรับตัวผมเอง และการให้ผู้เรียนฝึกการ Role play ใน Class เพื่อทดลองการใช้บทบาทโค้ช ในฐานะหัวหน้างาน ให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการจริง แม้ว่าผู้เรียนจะเห็นว่ากระบวนการโค้ชมีประโยชน์ แต่เนื่องจากความไม่คุ้นเคย ก็อาจจะมีหลุมพรางที่ทำให้ไม่นำไปใช้ได้ อาจทำให้การเรียนรู้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร การได้ทดลองใช้จริงในคลาสเพื่อให้เกิดวงจรพฤติกรรมใหม่ (New Wiring) ก่อนที่จะไปฝึกฝน (Repeat) ที่หน้างาน จนในที่สุดก็จะกลายเป็นทักษะใหม่ (New Hard Wiring) เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้ใหญ่ ที่เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ มากกว่าการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเพียงอย่างเดียวครับ

หัวหน้างานในบทบาทโค้ช

เรียนการโค้ชเชิงปฏิบัติการกันครับ หัวหน้างาน สอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานกันอยู่แล้ว หัวหน้างาน ดูแลน้องๆ ในฐานะพี่เลี้ยงเป็นปกติ หัวหน้างาน สอนงานที่เป็นประสบการณ์ให้ทีมงาน หัวหน้างานในบทบาทโค้ช ทำอะไรบ้าง? การโค้ช เป็น กระบวนการเพิ่มเติมที่หัวหน้างานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้การสอนงานปกติมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บทบาทหัวหน้างานปกติ V.S. บทบาทหัวหน้างานที่เป็นโค้ช "เรื่องท้าทายกรอบความคิดเดิมของหัวหน้างานครับ" หากเข้าใจแล้ว ก็สามารถใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ดียิ่งขึ้นครับ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงครับ

Analytical Thinking for Understanding Situation

วันนี้เปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนหลักสูตรมาเป็น "Analytical Thinking for Understanding Situation" การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดพื้นฐานหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน Event สิ่งเร้า เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านการรับรู้จะเข้าสู่สมองทำให้สมองทำงาน ระดับความเข้มข้น ความสำคัญ ความเร่งด่วนของ Event เหล่านั้น ทำให้สมองทำงานในระดับที่แตกต่างกัน Response รูปแบบ พฤติกรรม ความเคยชินของกระบวนการคิดของเราก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองในระดับที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน เพราะรูปแบบ Response ของเรานำไปสู่การเลือกใช้ประเภทข้อมูล Information มาประกอบการคิด วันนี้เตรียมกระบวนการสอนเพื่อสร้างการตระหนักกับผู้เรียนบนองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เหล่านี้ เพราะการคิดวิเคราะห์นำไปสู่การตัดสินใจ หากใช้องค์ประกอบการคิเวิเคราะห์ได้อย่างเข้าใจ สอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวเองและสถานการณ์ ย่อมนำไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเช่นกันครับ

Conflict Management

ไม่รู้จะขัดแย้งกันไปทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์เลย!!! หลักสูตรที่ ทำให้เรากลับมาได้ทบทวนตัวเองจริงๆอีกครั้ง กับเรื่องบางเรื่องที่ยังบริหารความขัดแย้งของตัวเองไม่ได้ ด้วยการเดิน class แบบ Training and Group Coaching ผ่านกิจกรรมหมวก 6 ใบ กรอบความคิด ที่เป็น fixed mindset ด้วย ประสบการณ์ และความเชื่อเดิมที่ "จริงว่าความขัดแย้งไม่มีประโยชน์" เพราะมันไม่ทำให้เกิด move on แต่ ความขัดแย้ง ก็มีข้อดี หากเข้าใจ สาเหตุ ธรรมชาติ และหลักการบริหาร และ เรียนรู้ที่อยู่กับมัน ข้อดีของมัน เช่น ทำให้เราได้เห็นมุมมองอื่นๆ (ความคิดที่แตกต่าง) ทำให้เราได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะอื่นๆ (การฟังให้ได้ยินถึงคุณค่าของเขา, สื่อสารสร้างสัมพันธ์ , คิดหาวิธีการที่สร้างสรรค์ขึ้น , การจูงใจในฐานะผู้นำ) ความขัดแย้งจะไม่ใช่เรื่องที่ดี หากมีมากเกินไป วันนี้ กับ กระบวนการสอนนี้ ช่วยให้เราได้ มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่าง "ของเรา" จะช่วยให้เราอยู่กับความขัดแย้ง อย่างมีผลงาน สามารถ move on ต่อไปได้ อย่างมีความสุข ขอบคุณ โค้ชแจ็ค และ ผู้ร่วม class ที่ทำให้เห็นมุมมองของความขัดแย้ง แบบสร้างสรรค์ได้