[ผลงาน] Executive Coaching Program

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / Executive Coaching Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 กรกฎาคม 2561     92

1:1 Executive Coaching Program

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง ...เกิดประเด็นสำคัญมากมาย

การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ...มีผลกระทบที่สูงมาก

การมองเห็นภาพรวมขององค์กรของผู้บริหารระดับสูง ....ช่วยในเรื่องต่างๆมากมาย

การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารระดับสูง....บรรลุเป้าหมายสำคัญเพิ่มขึ้น