[ผลงานฝึกอบรม] Executive Coaching Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Executive Coaching Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 กรกฎาคม 2561     202     0

1:1 Executive Coaching Program

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง ...เกิดประเด็นสำคัญมากมาย

การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ...มีผลกระทบที่สูงมาก

การมองเห็นภาพรวมขององค์กรของผู้บริหารระดับสูง ....ช่วยในเรื่องต่างๆมากมาย

การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารระดับสูง....บรรลุเป้าหมายสำคัญเพิ่มขึ้น

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Executiveการโค้ชCoaching

แสดงความคิดเห็น