[ผลงานฝึกอบรม] Leadership Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Leadership Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 สิงหาคม 2561     205     0

วันที่สองของโปรแกรม Leadership Mindset แล้วครับ
เนื้อหาวันนี้จะมุ่งเน้นที่การบริหารผลปฏิบัติงานของทีมงานด้วยกรอบความคิดแบบใหม่ที่ได้พัฒนาจากเนื้อหาวันแรก

การใช้ Roleplay บทบาทสมมติเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นการนำทฤษฎีมาปฏิบัติกับเหตุการณ์จริง ทำให้เกิดความเข้าใจเขิงลึกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

การมอบหมายงานและติดตามงาน
ครบเครื่องเรื่องสอนงานด้วยTeach-Train-Coach
การโค้ชทีมงานด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน(Solution Coaching)
การพัฒนาทีมงานตามสถานการณ์ต่างๆ
การFeedbackทีมงานอย่างสร้างสรรค์
การบริหารความขัดแย้ง

การใช้คำถามโค้ชเพื่อเข้าใจสภาวะต่างๆ ของทีมงานแล้วเลือกใช้บทบาทที่สอดคล้อง

ผู้เรียนวันนี้มีความเชี่ยวชาญในการสอนงานด้วยรูปแบบที่แต่ละคนถนัด
หัวหน้างานบางคนสอนเคล็ดวิธีให้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
หัวหน้างานบางคนให้ท่องจำแล้วนำไปปฏิบัติตาม
หัวหน้างานบางคนทำไปด้วยสอนไปด้วย
หัวหน้างานบางคนบอกให้ทีมงานทำตามstep by step

ซึ่งวิธีดังกล่าวช่วยให้ทีมงานปฏิบัตของตัวเองแล้วเสร็จ

เทคนิค"ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Teach - Train - Coach) ช่วยให้หัวหน้าสร้างกรอบความคิดของการสอนงานแตกต่างจากเดิม

ที่สอนโดยใช้แนวทางที่ถนัดต่อยอดด้วยทักษะโค้ชโดยใช้คำถามโค้ชผสมผสานเข้าไปในจังหวะที่อยากให้เขาคิดได้ด้วยตังเอง

ทำให้การพัฒนาทีมงานมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นครับ

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมเรียนรู้ตลอดสองวันและร่วมRoleplayการสอนงานและการพัฒนาทีมงานตลอดทั้งวันครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้างานกรอบความคิดการสอนงาน

แสดงความคิดเห็น