×

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 มีนาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 มีนาคม 2563

3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

นักขายพิชิตยอดขาย

เมื่อวานได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน หลักสูตร "นักขายพิชิตยอดขาย" เป็นคลาสหนึ่งที่ค่อนข้างกันเองดีมาก ด้วย process Training and Group Coaching ในการสอน ทำให้ผู้เรียนจากเดิมนักฟัง ค่อยๆมี participate มากขึ้นจนจบคลาส แต่ละคนได้ personalise roadmap การขายที่เป็นระบบมากขึ้น นำไปพัฒนาตามสถานการณ์ของตัวเองต่อไป องค์ประกอบของนักขายที่พิชิตยอดขาย 1. กรอบความคิด เช่น-Mindset ที่นักขายมีต่องานมีผลต่อยอด, การสร้างแผนที่ เข็มทิศในการทำงานขาย, การบริหารระหว่างจุดแข็งกับสไตล์ของนักขาย 2. ทักษะ -เช่น ทักษะการฟังลูกค้าเมื่อใช้คู่กับคำถามที่ถามลูกค้า, การเข้าหาลูกค้าด้วยคุณค่าที่ตรงกับลูกค้า 3. ความรู้ -เช่น การบริหารการขายอย่างเป็นระบบ,การใช้กลยุทธ์เข้าหาลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยหลักการ CARES การเป็นนักขายที่จะประสบความสำเร็จในยอดขาย กรอบความคิดและวิธีจัดการกับหลุมพรางในจิตใจ (ที่วนเวียนมาได้เสมอ) เป็นต้นทางของความสำเร็จในอาชีพ สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นครั้งนี้ 1. ยิ่งเราตั้งคำถามกับหลักการหรือ Keyword บ่อยเท่าไร เรายิ่งเข้าใจความหมายในพื้นที่ๆกว้างขึ้น แยก layer ได้มากขึ้น และยังทำให้การอธิบายออกไป simplify ได้มากขึ้น 2. การมี class management ที่ดี ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้เวลา connect กับผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหาได้มากพอ 3. เซลเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักแก้ปัญหา การใช้ roleplay โดยให้ฝึกใช้หลักการที่สอน ช่วยสะท้อน ช่วยให้เห็นตัวเองและเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงที่ดี และเห็นประโยชน์จริง 4. การจำชื่อได้ผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในเริ่มต้น connect ที่ทำได้ง่ายๆ 5. การมีตัวอย่างการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ ถ้าเรามีเก็บไว้หลากหลายจะทำให้มีความคล่องตัวในการเลือกหยิบมาใช้งาน ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงมากขึ้น

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก วิริยะประกันภัย
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บกจ.เนอวานาไดอิ
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
ออฟฟิศเมท
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

คุณสมบัติของความสำเร็จ

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย